page_xn_02

M-toluiinihappo

M-toluiinihappo

Tuotteen nimi:   m-toluiinihappo

CAS -numero:   99-04-7

Puhtaus:   99%min

Ulkomuoto:   Valkoinen kiteinen jauhe

Paketti:   25 kg/ pussi tai räätälöity pakkaus

Lähtöisin:  Anhui, Kiina


Tuotesovellus

 • application-1
 • application-2
 • application-3

Tuotetiedot

Tuotetunnisteet

M-toluiinihappo

Nimi m-toluiinihappo
Synonyymit m-metyylibentsoaatti; m-metyylibentsoehappo; m-toluyylihappo; beeta-metyylibentsoehappo; 3-metyylib
EINECS 202-723-9
Puhtaus 99%min
Molekyylikaava C8H8O2
Molekyylipaino 135,1405
Ulkomuoto Valkoinen kiteinen jauhe, valkoinen kiteinen jauhe tai Hieman keltainen tai beige-keltainen kiteinen kiinteä aine
Tiheys 1,054 g/ml 25 ℃: ssa (palaa)
Sulamispiste 108 ° C
Kiehumispiste 111-113 ℃
Leimahduspiste 150 ℃
Liukoisuus <0,1 g/100 ml 19 ℃ vedessä

Tuotteen käyttö

1.Sitä käytetään orgaanisen synteesin välituotteissa ja torjunta -aineiden valmistuksessa fungisidisen fosforamidin valmistamiseksi.

2. käytetään pääasiassa erittäin tehokkaiden hyttyskarkotteiden, N, N-dietyyli-m-toluamidin, m-toluyylikloridin, m-tolunitriilin jne.

Tuotepaketti

25 kg/ pussi tai räätälöity pakkaus.

Varastointi

Viileä kuivattu säilytystilaSäilytä alle +30℃.

ENSIAPUTOIMET

Kuvaus ensiaputoimenpiteistä
Yleisiä neuvoja Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote hoitavalle lääkärille.

Jos hengitetään
Hengitettynä: raitista ilmaa.

Ihokosketuksessa
Ihokosketus: Riisu saastuneet vaatteet välittömästi. Huuhtele iho vedellä/ suihkulla.

Silmäkosketus
Roiskeet silmiin: huuhtele runsaalla vedellä. Soita silmälääkäriin. Poista piilolinssit.

Jos nielty
Nieltyä: Anna uhrin heti juoda vettä (enintään kaksi lasillista). Ota yhteys lääkäriin.

Palontorjuntatoimenpiteet

1 Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet.
Vesi Vaahto Hiilidioksidi (CO2) Kuiva jauhe.
Sopimattomat sammutusaineet.
Tälle aineelle/seokselle ei ole annettu sammutusaineita koskevia rajoituksia.

2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Hiilioksidit.
Palava.
Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat levitä lattioita pitkin.
Muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa kuumennettaessa voimakkaasti.
Palon sattuessa voi muodostua vaarallisia palamiskaasuja tai höyryjä.

3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Käytä tulipalon sattuessa hengityslaitetta.

4 Lisätietoja
Estä palonsammutusveden saastumista pintavedestä tai pohjavesijärjestelmästä.

Käsittely ja varastointi

Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Vältä aineen joutumista iholle ja silmiin. Vältä pölyn ja aerosolien muodostumista.
Järjestä asianmukainen poistoilmanvaihto paikkoihin, joissa muodostuu pölyä. Normaalit toimenpiteet ennaltaehkäisevälle palontorjunnalle.

Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Säilytä viileässä paikassa. Säilytä säiliö tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa.

Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Henkilökohtaiset varotoimet, suojavarusteet ja hätätoimenpiteet
Käytä henkilökohtaisia ​​suojavarusteita. Vältä pölyn muodostumista. Vältä höyryjen, sumuorgaanien hengittämistä. Varmista riittävä ilmanvaihto. Vältä pölyn hengittämistä.

Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Älä päästä tuotetta viemäriin.

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja materiaalit
Kerää ja järjestä hävittäminen pölyämättä. Lakaise ylös ja lapiota. Säilytä sopivissa, suljetuissa astioissa hävittämistä varten.

Henkilökohtaiset varotoimet, suojavarusteet ja hätätoimenpiteet
Käytä henkilökohtaisia ​​suojavarusteita. Vältä pölyn muodostumista. Vältä höyryjen, sumuorgaanien hengittämistä. Varmista riittävä ilmanvaihto. Vältä pölyn hengittämistä.

Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Älä päästä tuotetta viemäriin.

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja materiaalit
Kerää ja järjestä hävittäminen pölyämättä. Lakaise ylös ja lapiota. Säilytä sopivissa, suljetuissa astioissa hävittämistä varten.

CAS -numero:   99-04-7


 • Edellinen:
 • Seuraava:

 • Tiedustelu

  24 tuntia verkossa

  Jos sinulla on kysyttävää tuotteistamme tai hinnastostamme, jätä sähköpostiosoitteesi meille, niin otamme sinuun yhteyttä 24 tunnin kuluessa.

  Kysely nyt