page_xn_02

Uutiset

Usein kysytyt kysymykset vaarallisten kemikaalien tuonnista ja viennistä sekä pakkausten tarkastus

Tullin yleishallinnon ilmoitus nro 129 2020 "Ilmoitus vaarallisten kemikaalien tuonnista ja viennistä sekä pakkausten tarkastuksesta ja valvonnasta" on pantu täytäntöön. Tulli on saanut peräkkäin liike -elämän neuvotteluja monilta tuonti- ja vientiyrityksiltä, ​​erityisesti valitse niistä 9 edustavaa kysymystä. Erityisiin kysymyksiin valmistamme vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin vaarallisten kemikaalien tuonnin ja viennin sekä niiden pakkausten tarkastamisesta ja valvonnasta asianomaisten yritysten käyttöön.

1.Pitäisikö tarkastaa jalostuskaupan kautta tuotuja vaarallisia kemikaaleja?

A z Vaarallisiin kemikaaleihin liittyy turvallisuuskysymyksiä. Siksi periaatteessa eri kauppatavoilla tuodut vaaralliset kemikaalit on tarkastettava, ja jalostuskaupasta tuodut vaaralliset kemikaalit on myös tarkastettava vaarallisten kemikaalien tuonnin ja viennin vaatimusten mukaisesti.

2.Sekoitetun nesteen käyttöturvallisuustiedote osoittaa, että leimahduspiste ei ole sovellettavissa. Voidaanko arvioida, että se ei kuulu vaarallisten kemikaalien luettelossa (vuoden 2015 painos) lueteltuihin kemikaaleihin?

A : Seosta etsitään ensin sen pääkomponenttien kanssa puhtaan aineen perusteella, onko olemassa XXX -seosmerkintä (kuten 124 "propyni- ja propadieeniseos [vakaa]", 276 "polybromidifenyylieetteriseos" jne. .), Jos on olemassa vastaava kohde, sen katsotaan kuuluvan kohteeseen;

Jos vastaavaa kohdetta ei ole, se riippuu pääasiassa siitä, onko leimahduspiste alle tai yhtä suuri kuin 60 ℃, ja vaatimustenmukaisuuden katsotaan kuuluvan "Vaarallisten kemikaalien luettelon (2015 painos)" 2828 artiklaan

Yleinen tuomio, joka ei täytä edellä mainittuja ehtoja, on se, että se ei kuulu "Hazardous Chemicals Catalog (2015 Edition)" -luettelossa mainittuihin kemikaaleihin.

4. Onko kemikaalien viennin edellytettävä, että yritykset toimittavat vaarallisten ominaisuuksien luokitus- ja tunnistamisraportit?

A “Tullihallinnon ilmoituksen vaarallisten kemikaalien ja niiden pakkausten tuonnin ja viennin tarkastusta ja valvontaa koskevista kysymyksistä (ilmoitus nro 129 vuonna 2020), vaarallisten ominaisuuksien luokitus- ja tunnistamisraportti on olennainen aine vaarallisten kemikaalien vientiin ilmoittamista varten, kuten tavaroiden määrittäminen.

5.Pakkauksessa on vain kirjain "UN". Täyttääkö se vaatimukset ilman ympyrää?

A :YK: n pakkaussymbolia käytetään osoittamaan, että pakkaussäiliö täyttää YK: n "Suositukset vaarallisten aineiden kuljetuksesta, mallisäännöt" vaatimukset. Perinteinen pakkaussymboli on pienet "u" ja "n", jotka on järjestetty ylös ja alas ympyrään, mutta metallipakkauksissa ne voidaan korvata suoraan valettuilla isoilla kirjaimilla "UN". Rautatie- ja maantiekuljetuksissa voidaan käyttää myös symboleja "RID" ja "ADR".

6.Onko tarpeellista toimittaa vaarallisten ominaisuuksien luokitus- ja tunnistamisraportti tuoduille vaarallisille kemikaaleille?

A : Tulli ei kerää maahantuodun vaarallisen kemikaalin vaarallisten ominaisuuksien luokitus- ja tunnistamisraporttia

news

7.Voidaanko vaarallisten kemikaalien pienpakkausten merkintöjä yksinkertaistaa?

A "Kemikaaliturvallisuusmerkintöjen laatimista koskevien säännösten (GB 15258-2009) mukaan pienille kemiallisille pakkauksille, joiden koko on alle 100 ml, turvamerkinnän osia voidaan yksinkertaistaa, mukaan lukien kemialliset tunnistetiedot, kuvakkeet ja signaalisanat, vaaralauseke, hätäpuhelun puhelin, toimittajan nimi ja puhelinnumero sekä tiedot voidaan viitata nopealle kielelle.

8.Onko vaarallisten aineiden liikeyrityksen haettava tullilta arviointia vaarallisten aineiden pakkausten käytöstä?

A "Kiinan kansantasavallan tuonti- ja vientitavaroiden tarkastuslain" ja sen täytäntöönpanosäädösten mukaan vaarallisia aineita tuottavien yritysten on haettava tavaravalvontaviranomaiselta pakkausastioiden käytön arviointia. Vaarallisten aineiden tuotannon yrityksen on arvioitava vaarallisten aineiden pakkausten käytön arviointi paikalliselle tullille.

9.Mikä on vaarallisten kemikaalien tuonnin ja viennin tarkastus?

A : Vaarallisten kemikaalien turvallisuuden hallintaa koskevien määräysten (valtioneuvoston määräys nro 591) ja "Tullihallinnon ilmoituksen vaarallisten kemikaalien tuonnin ja viennin tarkastamista ja valvontaa koskevista kysymyksistä" Heidän pakkauksensa "(Ilmoitus nro 129, 2020), nykyinen tulli suorittaa tarkastuksia vaarallisten kemikaalien tuonnista ja viennistä, jotka on lueteltu" Vaarallisten kemikaalien luettelossa (vuoden 2015 painos) ".


Lähetysaika: 28-07-21

Tiedustelu

24 tuntia verkossa

Jos sinulla on kysyttävää tuotteistamme tai hinnastostamme, jätä sähköpostiosoitteesi meille, niin otamme sinuun yhteyttä 24 tunnin kuluessa.

Kysely nyt